Porten på Norra Källgatan 29.

 

Mottagningen finns i en vacker lokal, b la tillsammans med andra psykoterapeuter, centralt belägen i Västerås med goda möjligheter till allmänna kommunikationer och parkeringsplatser.

 

Vi vänder oss till såväl privatpersoner, som företag och organisationer

 

För mer information klicka på rubrikerna ovan.

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Enskilda Familje- och Tonårsbyrån!

 

Jag heter Ann-Sofie Andersson och är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad kris- och traumaterapeut samt lärar- och handledarutbildad. Jag har varit egen företagare på deltid sedan slutet av 80-talet och de senaste tolv åren på heltid drivit Enskilda Familje - och Tonårsbyrån som en privat psykoterapimottagning.

 

Min bakgrund är att under många år arbetat som kurator, psykoterapeut och chef inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Västerås. Jag är förtrogen med de flesta problemområden som rör barn, tonåringar och deras familjer. Jag har dessutom mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna inom olika problem områden, bl a psykiatrisk problematik.

 

Ann-Sofie Andersson är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad kris- och traumaterapeut samt lärar- och handledarutbildad.

 

Under senare år har jag vidareutbildat mig i traumapsykoterapi enligt EMDR-metoden och i klinisk hypnos. Jag erbjuder även handledning och konsultation till yrkesverksamma inom flera verksamhetsområden. Mottagningen har även kompletterats med en manlig legitimerad psykoterapeut, Jan Gustafsson. Hans bakgrund är som kurator, chef och psykoterapeut inom Vuxenpsykiatrin.

 

Mottagningen har även tillgång till hälsopedagogen Marie Gustafsson som kan ge dig personlig vägledning gällande livsstilsförändringar.