Porten på Norra Källgatan 29.

 

Mottagningen finns i en vacker

lokal, b la tillsammans med andra psykoterapeuter, centralt belägen i Västerås med goda möjligheter till allmänna kommunikationer och parkeringsplatser.

 

Vi vänder oss till såväl privatpersoner, som företag och organisationer

 

För mer information klicka på rubrikerna ovan.

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda Familje- och Tonårsbyrån AB erbjuder följande:

 

Psykoterapi/Samtalsstöd
Som framgår av tidigare presentation bedriver vi psykoterapi och samtalsbehandlingar i olika former; individuellt, i par eller familj. Vi ger även föräldrastöd/vägledning.


Hit kan du vända dig om du upplever att ditt mående, beteende, personliga svårigheter eller relationer utgör ett hinder för dig i vardagen.
Psykoterapi eller annan samtalskontakt är en serie samtal vars längd kan variera beroende på problemets art. Vårt psykoterapeutiska arbete är resursorienterat. Vi bedriver b la affektfokuserad korttids terapi som vilar på psykodynamisk-, affekt- och kognitiv teori.

 

Kris- och Trauma bearbetning
Enskilda personer som behöver krisstöd kan få hjälp. Vi har även särskild kompetens avseende svåra livshändelser och psykisk traumatisering, b l a använder vi oss av EMDR-metoden, djupavslappning och klinisk hypnos.
Det kan gälla en aktuell händelse eller händelser/situationer som ligger långt tillbaka.

 

Arbetslivsrelaterade frågeställningar
Samtalsstöd kan erbjudas som personalstödjande insats b l a i rehabiliterande syfte och som ett led i stress- och utmattningshantering. Vi kan även erbjuda kris- och konflikthantering, verksamhetsutveckling, teambuilding, debriefing vid hot och våld samt dödsfall.

 

Handledning
Vi erbjuder handledning, individuellt och i grupp till yrkesverksamma inom olika organisationer och företag.

 

Coaching
Coaching vänder sig till chefer/arbetsledare och yrkesverksamma för att stärka sina resurser och kunna nå sina mål.

 

Hälsa och Livsstilsförändring
Behöver du hjälp med att förändra dina levnadsvanor kan vi erbjuda dig personlig hjälp till hållbar viktminskning, ökad fysisk aktivitet, hälsosam kosthållning, tobaksavvänjning, stresshantering samt avslappning och välbefinnande i form av klassisk svensk massage.

 

Utbildning
Vi kan erbjuda fortbildning och metodutveckling till yrkesverksamma inom fältet för systemiskt förändringsarbete, familjeterapi/familjebehandling, kris och trauma samt samtalsmetodik.