Porten på Norra Källgatan 29.

 

Mottagningen finns i en vacker lokal, b la tillsammans med andra psykoterapeuter, centralt belägen i Västerås med goda möjligheter till allmänna kommunikationer och parkeringsplatser.

 

Vi vänder oss till såväl privatpersoner, som företag och organisationer

 

För mer information klicka på rubrikerna ovan.

 

Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal

 

Ann-Sofie Andersson
Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EMDR-terapeut, lärar- och handledarutbildad. Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi, djupavslappning och klinisk hypnos. Jag har 30-års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och samtalsstöd med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer.


Mina behandlingsmetoder vilar på systemisk/relationell, affektiv och kognitiv grund.
Undertecknad har även lång erfarenhet som handledare till yrkesverksamma som arbetar med barn, ungdomar och familjer samt vuxna. B l a socialarbetare,psykoterapeuter,specialpedagoger, familjebehandlare och familjehemsföräldrar.


Tel: 070 - 335 91 30

 

 

Marie GustafssonMarie
Jag är utbildad hälsopedagog och arbetar med att hjälpa individer att förändra sina levnadsvanor och öka välbefinnandet. Jag är diplomerad massör och utbildad i motiverande samtal och lösnings-fokuserad samtalsmetodik. Områden du kan få hjälp med är kost, motion, stress, tobaksavvänjning och avslappning.


Tel: 070 - 423 75 57